Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 17 2017

When I start fixing a small bug


/* by charliemini */

9857 c886
Reposted frommegumu megumu viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj
sasorizanoko
9661 17eb 500
Reposted fromhighringo highringo viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj
sasorizanoko
8630 e3db
Reposted fromhollowhd hollowhd viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj
9787 64c7 500
Reposted fromAnalAssassin AnalAssassin
9786 29f4 500
Reposted fromAnalAssassin AnalAssassin

July 15 2017

sasorizanoko
4986 e998
probably
Reposted fromskibszczok skibszczok vianiklash niklash
sasorizanoko
3081 ec1b
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaDagarhen Dagarhen
9836 c40c

jumpingjacktrash:

estychan:

sandblocks:

Why use a printer? When you can use an ink cannon?

What. The. Fuck.

#this is so fantastically unnecessary
Reposted fromSpryzle Spryzle viastraycat straycat
1458 2bab 500

mothbug:

i risked my life for these pictures you nerds better appreciate them

Reposted fromantiprodukt antiprodukt viadychterFyrst dychterFyrst
sasorizanoko
sasorizanoko
6369 a6a5 500
Reposted fromEdgi Edgi
sasorizanoko
5603 bb82 500
Reposted fromoutofmyhead outofmyhead viaOkruszek Okruszek
1757 d2fe 500
Reposted fromprettywomen prettywomen viasubman subman
sasorizanoko
3497 69dd
Reposted fromphilipp philipp viapandywarhou pandywarhou
sasorizanoko
sasorizanoko
9760 554e
sasorizanoko
Niektórzy są źli, bo nie kochają siebie. Inni bywają trudni, bo wiele wycierpieli i chcą za to ukarać cały świat. Jeszcze inni dali się oszukać i sądzą, że zapewnią sobie lepszą ochronę, jeśli będą niemili dla otoczenia. Zdarzają się i tacy, którzy zaznali gorzkich rozczarowań, więc zamknęli serce, mówiąc sobie, że nie przeżyją takich przykrości ponownie, jeśli nie będą niczego oczekiwać. Inni są egoistami, ponieważ uważają, że wszyscy tacy są i będą szczęśliwsi, jeśli postawią siebie na pierwszym miejscu. Tych wszystkich ludzi łączy jedno - jeśli takiego pokochasz, zaskoczysz go, bo on się tego nie spodziewa. Większość zresztą nawet nie zechce w to początkowo uwierzyć, bo wyda im się to nienormalne. Ale jeśli wytrwa się i udowodni im, że to prawda, na przykład poprzez bezinteresowne czyny, można nimi tak wstrząsnąć, że odmieni się ich wizje świata, a przy okazji relacje między wami.
— 'O człowieku który chciał być szczesliwym.' Laurent Gounelle .
Reposted fromgwiazdeczka gwiazdeczka viafemme-fatal femme-fatal
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl