Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 24 2018

sasorizanoko
0974 f8e3
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaSanthe Santhe
sasorizanoko
9944 bf16 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaSardion Sardion
sasorizanoko
1467 ae94
monday
Reposted frommomost momost viakellerabteil kellerabteil
sasorizanoko
7848 4c3d 500
Reposted fromplatoon platoon viaHalobeatz Halobeatz
sasorizanoko
0065 05bc
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaSanthe Santhe
sasorizanoko
9473 928f
Reposted fromSanthe Santhe viaSanthe Santhe
sasorizanoko
0059 2f9a
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaInte Inte
sasorizanoko
0482 4260 500
Reposted frompunisher punisher viazupacebulowa zupacebulowa
sasorizanoko
0104 2127 500
herbatka mówi
Reposted fromikari ikari viablackheartgirl blackheartgirl
sasorizanoko
sasorizanoko
8508 69cb 500
Reposted frombehcio behcio viaiammistake iammistake
sasorizanoko
Na ekranie komputera są tylko litery ułożone w słowa i słowa ułożone w zdania. Nie ma westchnień, szeptów, zakłopotań, zająknięć, nagłych zatrzymań lub zamilknięć, przyśpieszeń czy zwolnień. Nie ma słowotoków na wydechu, połykanych końcówek wyrazów na wdechu czy bezdechu po znakach zapytania. Głuchy, bezwonny i bezdotykowy Internet sprzyja fantazjom, ale sprzyja również kłamstwom.
— J. L. Wiśniewski
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viagabrielle gabrielle
sasorizanoko
Reposted fromFlau Flau viadobry dobry
sasorizanoko

October 23 2018

sasorizanoko
7621 d148
Reposted fromevelina evelina viaKik4s Kik4s
sasorizanoko
9697 1c9b 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaferiach feriach
sasorizanoko
sasorizanoko
sasorizanoko
5906 5660
Reposted fromRockYourMind RockYourMind viameem meem
sasorizanoko
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl