Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 18 2017

sasorizanoko
9845 796c 500
Reposted fromverdantforce verdantforce viahalyscircus halyscircus
sasorizanoko
0091 53ff 500
Reposted fromcarlandlouise carlandlouise viaunknown6 unknown6
sasorizanoko

September 17 2017

sasorizanoko
6656 02e2 500
Reposted fromtfu tfu viaszpaqus szpaqus
7342 5095

Grooming

Reposted fromcat-gifs cat-gifs viaszpaqus szpaqus
0987 6f21 500
Reposted fromAmericanlover Americanlover vianuwanda nuwanda
6636 4dbe

thewanderrchildd:

running-on-oatmeal:

outrunmyself:

I will never not reblog this. The 2 guys in the back are just ❤❤❤

Always reblog.

people who get hyped up for other people are the greatest people you can have in your life.

Reposted fromkefka kefka viaredneck redneck
sasorizanoko
Mądre pomysły przychodzą, jak już coś spierdolisz.
— Konfucjusz
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaRybciaaa Rybciaaa
9922 9a68 500
Reposted fromtheninjawannabe theninjawannabe viatytek tytek
4273 5957 500

Foto: Ricardo Cuba

sasorizanoko
Jeżeli otarłeś się o gówno, to smród pozostaje (przez jakiś czas), ale nie oznacza, że sam masz się stać łajnem, po prostu w przyszłości będziesz ostrożniejszy, będziesz uważniej patrzył pod nogi oraz gdzie, jak i z kim idziesz. Cytując Volanta " czasem najlepsze co można powiedzieć to: „Pies to jebał!”. Jeśli wszedłeś w kupę, to nie możesz w nią odwejść. Jedyne co możesz to wytrzeć ją o trawę i pójść dalej wciąż czując smród, ale wiedząc, że nie będzie trwać wiecznie.
— znalezione
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna viacrambie crambie
5987 0d1e
Reposted fromAnalAssassin AnalAssassin
sasorizanoko
Reposted fromFlau Flau viagameofthrones gameofthrones
sasorizanoko
5342 0c80
3709 f878 500

estimatey:

fuckyesdeadpool:

fvckthisreality:

Deadpool. Isn’t. A. Hetero.

“Deadpool is as straight as a pole in a strip club.” 

Yeah, okay, buddy. Have you ever actually picked up a Deadpool comic? 

Reposted fromKnoeggi Knoeggi viamolotovcupcake molotovcupcake
sasorizanoko
1981 286b 500
Reposted fromautumn-feeling autumn-feeling viagromo gromo
sasorizanoko
Reposted frombluephoenix bluephoenix viaabl abl
sasorizanoko
1860 58a8
Reposted fromInsomniaNervosa InsomniaNervosa viagromo gromo

Catching bugs before a production release


/* by Mr Putin */

2408 a722 500
Reposted fromblutelf blutelf viamolotovcupcake molotovcupcake
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl