Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 22 2017

sasorizanoko
2221 bd83 500
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte via12czerwca 12czerwca
sasorizanoko
Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir viawolalabym wolalabym
sasorizanoko
2239 6a4f
Reposted from3ch0 3ch0 viasztukamatorka sztukamatorka
sasorizanoko
2895 eb79 500
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vianostalgiaaniola nostalgiaaniola
sasorizanoko
6549 2987 500
Reposted fromoll oll via92feliks 92feliks
sasorizanoko

30/2015

Erotyk dla następcy – Bohdan Urbankowski

I

Przeprowadź ją przez pokój 
niby ścieżką wśród lasu 
na stole 
zapal różę 
dobrą jak nocna lampka

Potem 
rozbieraj ją delikatnie 
z obronnych gorsetów 
z zaciśnięcia rąk 
drżenia ramion ... 
Otul szeptem.

A jeśli kiedyś 
wybiegnie nagle z pokoju 
biegnij za nią 
nie pozwól 
ukryj jej twarz 
w swych wielkich rękach 
mów słowa 
dużo słów 
te wszystkie 
których ja zapomniałem 
których się wstydziłem

Proszę cię 
ty 
którego nienawidzę 
który przyjdziesz po mnie 
by z jej drobnych piersi 
zdrapać ślady mych rąk 
rozchylić jej kolana 
proszę cię 
bądź dla niej dobry

II

Nie wiesz 
że będziesz kochał mnie 
że powie ci słowa 
wypróbowane ze mną 
że w jej włosach 
poczujesz mój oddech 
na jej brzuchu 
napotkasz nocą 
moje ręce

I jeśli czasem 
wciągając cię w siebie 
aż do zachłyśnięcia 
pomyli nasze imiona - 
nie myśl o mnie z nienawiścią

to ja 
uczyłem ją jak dziecko 
nie wstydzić się krzyku imion nagich ciał 
to ja 
czasem jeszcze mówię do ciebie 
wtedy 
myślałem 
że mówię tylko do niej

III

Twój cień w jej oczach 
to mój cień

jej głos pełen niepokoju 
to mój głos

gdy ona cofa się z lękiem 
ja powracam 
pamiętaj

na każde twoje słowo 
zbyt ostre

na każdy gest 
nie dość szczery 
ja powracam 
pamiętaj

I jeśli kiedyś sama 
zapłacze nocą 
nie wchodź do jej pokoju 
już ja 
będę przy niej

https://www.facebook.com/2015w365
Reposted fromavooid avooid via12czerwca 12czerwca
sasorizanoko


This Illustration Is Filled With Secrets And It Gets More Creepy The More You Look At It

Grab your magnifying glasses and put your thinking hats on, because boy, do we have a mystery for you! Just hours ago, a drawing went viral online, which at first glance seems like a depiction of an ordinary diner in the 40s or 50s. But if you look closer, you’ll see that there’s nothing normal about this image whatsoever…

You’ve probably spotted the skull emerging from the coffee cup already, but that’s only the tip of it. If you focus further into the diner, you’ll see all kinds of crazy stuff happening all around. From mysterious tentacles to a blind person enjoying his morning newspaper.

What does it all mean? We have no idea, except that the illustrator behind it is Jeff Lee Johnson, who drew the image for “Fantasy Flight Games’ The Investigators of Arkham Horror, Tales of Adventure and Madness” rulebook.

sasorizanoko
Posłuchaj, jak mi prędko bije Twoje serce.
— Wisława Szymborska
3364 a99f 500

duessa:

technoskittles:

The blue screen of death everyone

Fucking amazing.

Reposted fromImmortalVirtues ImmortalVirtues viaabl abl
sasorizanoko
looking for herself
Reposted fromwaka waka viasadporn sadporn
9383 8c20
Reposted fromAnalAssassin AnalAssassin

Leaving on friday evening after fixing a bug


/* by LouLeGrain */

0427 4a86
Reposted fromespeon-jpeg espeon-jpeg viakonwalia konwalia

April 21 2017

sasorizanoko
Reposted frommeem meem
sasorizanoko
Reposted fromlaserpony laserpony viakonwalia konwalia

April 20 2017

sasorizanoko
0527 f4c7
Reposted fromGIFer GIFer viamolotovcupcake molotovcupcake
sasorizanoko
2595 42ce
Reposted fromInsomniaNervosa InsomniaNervosa viameem meem
7257 2223
Reposted fromditzybruschetta ditzybruschetta viameem meem
4072 d1fa 500

Reblogging for the poem at the end.

yournewfriendshouse:

zinglebert-bembledack:

agoodcartoon:

digitaldiscipline:

magistrate-of-mediocrity:

dr-archeville:

bogleech:

kramergate:

micspam:

ghostsnif:

sciencevevo:

agoodcartoon:

Guys who complain about the friendzone often don’t care about their female friends’ personal boundaries, forcing their female friends build more walls up. A good cartoon.

- submitted by Gene

why is he tearing down a wall with an axe

i hate it when your put in the friendzone and made to tear down a wall

Mr. Gorbachev…tear down this friendzone

how you gonna draw some shit that makes you look like Jack Nicholson in The Shining and still feel like you’re the victim

I DON’T *CHOP* UNDERSTAND *CHOP* WHY *CHOP* YOU CAN’T *CHOP* JUST *CHOP* LET ME *CHOP* BONE YOU *CHOP* ON AN INDEFINITE *CHOP* EXCLUSIVE *CHOP* BASIS *CHOP* WHEN *CHOP* I’M *CHOP* SO *CHOP* NIIIIIIIIIIIICE *CHOP*

“I’m going to wall you up now, Fortunato.”

“Ha ha, and then what? ;) ”

“For the love of God, Montresor!”
-Cask of Amontifriendzone, Edgar Allan Poe

Incessantly, I heard a smacking,
as of some entitled dipshit whacking,
whacking on my chamber door.

Resignedly, I placed another layer,
voicing a quiet, repeated prayer,
“This dude thinks he’s a player,
but I am not a point to score,
he should fuck off and bother me no more.”

Quoth the friendzoned, “Fucking whore.”

- The Craven, by Edward Allen Bro

edgar allen bro

Oh my god

holy shit

Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl