Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 20 2018

sasorizanoko
How a bat works
Reposted fromstriker striker viadianazet dianazet
sasorizanoko
8376 f9ee
Reposted fromsohryu sohryu viadianazet dianazet
sasorizanoko
sasorizanoko
Reposted fromNaitlisz Naitlisz viadianazet dianazet
sasorizanoko
4472 ca19
Reposted from4777727772 4777727772 viadianazet dianazet
sasorizanoko

baby elephants (via lovedbythesavior.tumblr.com)

Reposted frommr-absentia mr-absentia viaKobajashi Kobajashi
sasorizanoko
2243 cf3f 500
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viapkz451 pkz451
sasorizanoko
1773 2349
Reposted fromxawery xawery viapkz451 pkz451
sasorizanoko
Reposted fromFlau Flau viaretjiv retjiv
sasorizanoko
8607 d2c0 500
Reposted from42Maelstrom 42Maelstrom viapkz451 pkz451
sasorizanoko
7073 03e1 500
6375 6747 500
6431 fc14 500
Reposted fromfleursdemal fleursdemal viasponte sponte
sasorizanoko
"A 17th century shunga woodblock printing from Japan depicting two women having sex. One has tied a tengu mask around her waist, and penetrates her partner using its long nose."
-- https://twitter.com/WhoresofYore/status/964958247533727744

 Henceforth 👺 (U+1F47A) will be known as the Strap-on Emoji :-)
Reposted fromgruetze gruetze viapkz451 pkz451
sasorizanoko
Jak nie dasz rady, to znaczy, że nie dasz rady. A nie, że kończy się świat. Jeśli się nie wyrobisz, to znaczy, że się nie wyrobisz. A nie, że nie można na Ciebie liczyć. Kiedy nie zadowolisz wszystkich, to znaczy, że nie wszyscy będą zadowoleni. A nie, że jesteś bezwartościowy. Kiedy poniesiesz porażkę, to znaczy, że poniesiesz porażkę. A nie, że jesteś porażką.
— "Jak nie drzwiami, to oknem"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaatraversiamo atraversiamo
sasorizanoko

Zaufanie rośnie wzraz z czasem i wzrostem intymności, która w terminologii Stenberga oznacza bliskość, zrozumienie i wzajemne poznanie. Im bliżej jesteśmy ze sobą, im więcej mamy wspólnych spraw i sekretów, tym bardziej podobnie odczuwamy, tym większym zaufaniem darzymy drugą osobę. Tak wygląda naturalny proces. Reszta to komedie romantyczne i wyjątki.

Dlatego śmieję się, gdy ktoś w pierwszych trzech miesiącach związku chce wyjść sam na imprezę i dziwi się, że jego dziewczyna się martwi. Na jakiej podstawie mamy zaufać osobie, która jeszcze nigdy nie została wystawiona na próbę? Która jeszcze nigdy nie dowiodła, że jest godna zaufania? 

Nie chcę, by ktoś ufał mi w ciemno. Nie chcę też, by przekonywał mnie, że zdążył mnie pokochać po tygodniu spotkań. Nie chcę sobie niczego wmawiać i nie chcę, by ktoś przede mną udawał tylko po to, by mówić mi to, co – jak sądzi – chcę usłyszeć.

http://kobietanakonkretach.pl/zagrajmy-jednej-druzynie
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaatraversiamo atraversiamo
sasorizanoko
9966 1fec 500
Reposted frompeper peper viawhoville whoville

April 19 2018

sasorizanoko
6197 376b 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viasiostra siostra
sasorizanoko
0306 6321 500
Reposted fromverronique verronique viaszarlotka76 szarlotka76
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl